Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
49/2016 (2016) Trang: 17-21
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được coi là khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu bởi sự thay đổi khí hậu. Những tác động đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến an ninh đời sống, kinh tế và thực phẩm của con người. Dựa trên kịch bản lũ lụt và xâm nhập mặn đã được phát triển cho các tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu này áp dụng kỹ thuật GIS để xác định khu vực có nguy cơ dễ bị tổn thương trên các loại đất dựa vào kịch bản lũ lụt và xâm nhập mặn trong năm hiện tại, trong năm 2030 và trong năm 2050. Kết quả cho thấy đất mặn và ngập (SCglha), đất phù sa và mặn (GLN (eu)), đất phèn và nhiễm mặn (Flea (ptip)) có diện tích bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lũ lụt với mức hơn 1,5 m và độ mặn với hơn 8%o. Các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh và Tiền Giang đang bị ảnh hưởng bởi độ mặn và ngập lụt bởi kịch bản biến đổi khí hậu. Tỉnh Sóc Trăng bị ảnh hưởng cả mặn với hơn 8%o và lũ lụt với hơn 1,5 m; Bạc Liêu và Cà Mau là các tỉnh tiếp theo bị ảnh hưởng bởi các kịch bản biến đổi khí hậu.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...