Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2013) Trang: 202-214
Tạp chí: Tuyển Tập Nghiên cứu biển
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn ven biển huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng tại các khu vực làm muối và nuôi Artemia nhằm khảo sát thành phần loài và biến động mật độ các loài vi tảo làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng nước trong khu vực này. Kết quả khảo sát tại 8 điểm đại diện các mô hình làm muối chuyên, Artemia chuyên, kết hợp Artemia - muối và ngoài khu vực cống, kênh lấy nước cho thấy tổng số loài tảo ghi nhận được là 125 loài thuộc 5 ngành gồm tảo Khuê, vi khuẩn Lam, tảo Mắt, tảo Lục và tảo Giáp. Tảo Khuê có số loài xuất hiện nhiều nhất (77 loài) và chiếm tỉ lệ cao ở hầu hết các thời điểm và vị trí khảo sát. Mật độ tảo thường cao với vài chục triệu tế bào/L đến trăm triệu tế bào/L (106 triệu tế bào/L) nhất là các tháng mùa mưa (tháng 7-10). Mặc dù tảo Khuê chiếm ưu thế về mặt số loài nhưng mật độ thường rất thấp, trong khi đó, vi khuẩn Lam với số loài ít hơn nhưng chiếm ưu thế về mặt số lượng cá thể nhất là trong mùa mưa. Sự phát triển ưu thế của vi khuẩn Lam  trong mùa mưa nói lên chất lượng nước ở khu vực này không tốt.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 237-245
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 292-299
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 15
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
56 (2020) Trang: https://doi.org/10.1051/limn/2020012
Tạp chí: Annales Limnologie - Interntaional Limmnology
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Huxu Chiếm, lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Lục bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Special issue (2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
(2015) Trang: 72-73
Tạp chí: International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015
4 (2014) Trang: 78
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Symposium
02 (2014) Trang: 329-336
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai
4 (2014) Trang: 571-580
Tạp chí: Journal of Agricultural Science and Technology B
1 (2012) Trang: 32
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding of the International conference on "Bien Dong 2012"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...