Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 54-62
Tải về

ABSTRACT

Pod number and pod shape are two important factors influencing final yield in soybean.  Pod number of eighty genotypes was recorded, and pod shape was evaluated quantitatively by using elliptic Fourier descriptors. Eighty soybean cultivars from different regions were sown from January to April 2010, Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city. The experiment was carried out in Random Complete Block Design with three replications. Each cultivar was sown on two rows, each row with five metre length. The distance for rows and plants was 40 x 10cm, with 2 plants per hill. Five all were randomly selected for measuring agronomic traits. Twelve pods per cultivar were used to analyzed pod shape. 80 elliptic Fourier coefficients for each kind of pod were calculated for each contour. Results showed that Vietnamese cultivar group had highest pod number (about 34 pods) as compared with the other groups, but Chinese cultivar group gave more three-seeded pods than others. The cumulative contribution at the fifth principal component was more than 95% for one-seeded pods, and more than 85% and 82% for two-seeded and three-seed pods, respectively.

Keywords: Elliptic Fourier descriptors, pod shape, principal component analysis (PCA)

Title: Genetic Diversity Analysis of soybean pod shape and pod number byFourier Elliptic

TóM TắT

Số trái và dạng trái đậu nành là hai yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến năng suất sau cùng của hạt. Phương pháp phân tích ?Fourier Elliptic? được sử dụng trong nghiên cứu này. Tám mươi giống đậu nành có nguồn gốc khác nhau được gieo từ  tháng 1 đến tháng 4/2010 tại tại lô đất thuộc Khu vực V, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Bố trí thí nghiệm theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, với 3 lần lặp lại. Mỗi giống được gieo trên 2 hàng, mỗi hàng dài 5 m, khoảng cách gieo là 40 x10 cm, mỗi hốc 3 hạt, sau tỉa chừa 2 cây/hốc. Chọn 5 cây ngẫu nhiên để đo các đặc tính nông học như tổng số trái, số trái mang 1, 2 và 3 hạt? 12 trái chín hoàn toàn của mỗi giống được chọn ngẫu nhiên để chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số. Các ảnh được phân tích dạng hình bằng phần mềm SHAPE (Iwata, 2002). Kết quả cho thấy nhóm giống ViệtNamcó tổng số trái cao nhất (34 trái) so với các nhóm giống khác. Nhưng nhóm giống Trung Quốc có số trái mang 3 hạt nhiều hơn (6 trái). Sự phân tích ở năm thành phần chính giải thích hơn 95% sự biến dị ở dạng trái một hạt, 85% đối với trái 2 hạt, và trên 82% ở trái 3 hạt.   

Từ khóa: Elliptic Fourier, dạng trái, đường viền, phân tích thành phần chính

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 150-159
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 160-168
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 168-172
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 19-24
Tải về
01 (2021) Trang: 1-6
Tạp chí: Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology
1 (2012) Trang: 77
Tạp chí: Hội nghị Khoa học 2012 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
4 (2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...