Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang:
Tạp chí: Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hoá, Tp. HCM 01-02/12/2017

Ngày nay, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực phát triển mạnh mẽ của nước ta. Một trong những ứng dụng đó là hệ thống phát hiện và nhận dạng bệnh trên cây trồng đã và đang được nghiên cứu và phát triển. Bài báo này trình bày phương pháp giải quyết bài toán phát hiện và nhận dạng bệnh trên lá lúa. Bài toán được giải quyết thông qua hai giai đoạn chính là: (1) phát hiện vùng ứng viên có khả năng là bệnh trên lá; (2) nhận dạng bệnh từ các vùng ứng viên đã phát hiện. Ở giai đoạn thứ nhất, phương pháp kết hợp lọc biên, phân đoạn ảnh và kỹ thuật xử lý hình thái được thực hiện để xác định vùng ứng viên là vùng bệnh trên lá lúa. Ở giai đoạn thứ hai, áp dụng các phương pháp trích đặc trưng về màu sắc, đặc trưng về hình dáng và đặc trưng về kết cấu từ ảnh. Sau đó áp dụng thuật toán máy học vector hỗ trợ (SVM) nhằm xây dựng mô hình huấn luyện từ tập đặc trưng vừa trích xuất, và sử dụng mô hình này để nhận dạng bệnh trên lá lúa.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...