Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 106 - 112
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017
Liên kết:

Mục đích  đánh giá sự phát triển thể lực của nam sinh viên tham gia thi đấu giải bóng đá khi học môn giáo dục quốc phóng an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng Trường Đại học Cần Thơ năm 2016, để làm cơ sở tổ chức tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cho sinh viên, tạo ý thức rèn luyện thân thể, hạn chế các tệ nạn trong môn trường Quân đội. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu sự phát triển thể lực trên 400 nam sinh viên trong đó có 200 nam sinh viên tham gia vào giải thi đấu bóng đá và 200 nam sinh viên tập luyện các hoạt động thể thao ngoại khóa khác. Quá trình nghiên cứu đã kết luận được thể lực của nam sinh viên tham gia giải thi đấu bóng đá phát triển tốt hơn so với nam sinh viên tự tập luyện thể thao ngoại khóa khi học môn GDQP – AN tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng Trường Đại học Cần Thơ.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...