Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 694-702
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ X FAIR - NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Liên kết:

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp nhận dng ngôn ngữ dấu hiệu tiếng Việt (dành cho người khiếm thính) sử dng cm biến Kinect và máy hc véctơ hỗ trợ. Dữ liệu thu được từ cm biến Kinect được trích đặc trưng và sử dụng để huấn luyện bộ nhận dng dùng mô hình máy hc véctơ hỗ trợ. Chúng tôi đề xuất 6 phương pháp biểu diễn đặc trưng của các từ trong ngôn ngữ dấu hiệu dựa trên sự kết hợp giữa 3 phương pháp biểu diễn quỹ đạo bàn tay và 2 phương pháp biểu diễn hình dáng ca bàn tay với đặc trưng GIST và HOG. Các thực nghiệm được thực hiện trên tập dữ liệu gồm 50 từ thuộc 6 chủ đề khác nhau, với tổng cộng là 2,400 mẫu dữ liệu. Kết qucho thấy hệ thống nhận dạng đạt kết qu99.46%. 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...