Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
150 (2017) Trang: 160-169
Tạp chí: Uy ban nhan dân tỉnh Cà mau
Liên kết:

Cà Mau được chia tách ra từ tỉnh Minh Hải (cũ) ngày 01/01/1997, với hai phần lãnh thổ: Phần đất liền chiếm 5.294,87 km2, xếp thứ 2 và bằng 12,97% diện tích khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó, diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên 266.735 ha, đất trồng lúa 129.204 ha, đất lâm nghiệp 103.723 ha; Vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam do tỉnh Cà Mau quản lý có diện tích 71.000 km2, bao gồm 4 hòn đảo: Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Buông và Hòn Đá Bạc. Với vị trí khá đặc biệt với 3 mặt giáp biển, Cà Mau được xem là trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á, rất thuận lợi giao lưu, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực. Vì thế, nếu Cà Mau liên kết các tỉnh tiểu vùng bán đảo Cà Mau và các tỉnh ven biển phát triển kinh tế biển thì đó là tiền đề và nền tảng rất lớn để phát triển Cà Mau và vùng ĐBSCL trong tương lai. Nhân dịp nhìn lại chăng đường lịch sử 20 năm phát triển Cà Mau, tôi muốn đưa ra 3 câu hỏi để chúng ta cùng suy gẫm cách nhìn ra biển để phát triển Cà Mau, ĐBSCL và Quốc gia về kinh tế biển.Đó là:Tại sao phát triển kinh tế biển là cơ hội phát triển Cà Mau, vùng ĐBSCL và cả nước?Tại sao thành tựu sau 20 năm phát triển “Tam ngư: ngư nghiệp-ngư dân-ngư trường” lại là nền tảng phát triển kinh tế biển Cà Mau?Giải pháp gì cần quan tâm để tạo cơ hội Cà Mau và vùng ĐBSCL phát triển kinh tế biển hiệu quả trong tương lai?

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 171-181
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 202-211
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 274-282
(2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
(2013) Trang: 13-27
Tạp chí: Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, Cần Thơ 2013
(2013) Trang: 84-92
Tạp chí: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL, MDEC2013 tại Vĩnh Long
(2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
978-604-57-1150-7 (2015) Trang: 193-207
Tạp chí: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
(2015) Trang: 246-263
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp Việt nam: Từ chính sách đến thực tiễn
(2015) Trang: 153-154
Tạp chí: Tổng kết chia sẻ kết quả dự án và đối thoại chính sách nông nghiệp carbon thấp tại Kiên Giang ngày 15/4/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...