Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang: 92-96
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Kĩ thuật viễn thám ngày càng phát triển mạnh và được ứng dụng rộng rãi trong và ngoài nước, đạt hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh kết quả ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Landsat-8 trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Cần Thơ 2015 thông qua phương pháp phân loại dựa trên đối tượng (object-based approach). Kết quả nghiên cứu đã phân loại được 8 đối tượng sử dụng đất chính: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất lúa, đất ở, đất khu công nghiệp, đất Quốc phòng và sông ngòi. Kết quả giải đoán đã được so sánh với bản đồ hiện trạng được cung cấp bởi sở Tài nguyên và môi trường cho thấy ảnh Sentinel-2 có độ chính xác cao hơn với độ chính xác toàn cục là 86,7%, hệ số Kappa 0,73 so với ảnh Landsat 8 với độ chính xác toàn cục 73,5% và hệ số Kappa 0,47. Vì vậy, ảnh vệ tinh Sentinel -2 có khả năng ứng dụng cao hơn trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 29-36
Tải về
(2018) Trang: 287-292
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2012) Trang:
Tạp chí:  31st Asian Conference on Remote Sensing 2010
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...