Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
54 (2018) Trang: 12-18
Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích: chuyển đổi bản đồ đất sang bản đồ FCC và xác định các trở ngại của đất trồng lúa tỉnh An Giang. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp kế thừa tài liệu và thu thập thông tin; xác định mối quan hệ giữa hệ thống WRB và FCC; chuyển đổi và đánh giá độ phì. Kết quả đã xác định được 12 loại độ phì cho canh tác lúa (CCC, LLC, LCC, CCCf-, OOCf-, LSkeoS, LRkeoR, SkeoSkeoS, LCioC, La-pLa-Cc-, La-pLa-fC, Ca-pCa-Cc-). Qua đó cho thấy việc canh tác lúa ở An Giang thường gặp nhiều trở ngại. Đối với tầng đất mặt (0 - 20 cm) có 6 trở ngại: Có khả năng bị xói mòn do nước (LC), Khả năng cung cấp chất khoáng thấp (k), Khả năng giữ chất dinh dưỡng thấp (e), Carbon hữu cơ thấp (o), Đất chua ít (a-) và Thiếu lân (p). Đối với tầng đất dưới tầng mặt (20 – 50 cm) có 7 trở ngại: Có khả năng bị xói mòn do nước (LC), Khả năng cố định lân cao (i), Carbon hữu cơ thấp (o), Khả năng cung cấp chất khoáng thấp (k), Khả năng giữ chất dinh dưỡng thấp (e), Đất chua ít (a-) và Phèn tiềm tàng, khả năng giải phóng Fe2+, Al 3+ (f). Đối với tầng đất dưới (50 - 100 cm), đã xác định được 2 trở ngại là Phèn hoạt động, khả năng ngộ độc Fe2+, Al3+ (c-) và Phèn tiềm tàng, khả năng giải phóng Fe2+, Al3+ (f-).

Các bài báo khác
(2019) Trang: 563-569
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang: 60-65
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 342-351
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...