Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4 (2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung vitamin E trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng của gà thịt Cobb500, 840 gà con 7 ngày tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) tương ứng với khẩu phần thí nghiệm và được lặp lại ba lần (mỗi lần 70 gà). Các NT lần lượt là đối chứng (ĐC) gồm khẩu phần cơ sở (KPCS), NT70E gồm KPCS và 70mg vitE/kgTA, NT125E gồm KPCS và 125mg vitE/kgTA, và NT250E gồm KPCS và 250mg vitE/kg TA. Thức ăn được cung cấp theo từng giai đoạn nuôi của gà 0-14 ngày tuổi; 15-28 ngày tuổi; 29-35 ngày tuổi; và 36-42 ngày tuổi tương ứng với NLTĐ và hàm lượng CP lần lượt là 2900 kcal và 22%CP; 3000 kcal và 20%CP; 3100 kcal và 19%CP; và 3100 kcal và 18%CP. Thức ăn và nước uống được cung cấp tự do. Thí nghiệm được thực hiện trong 5 tuần. Kết quả phân tích cho thấy khối lượng và tăng trọng của gà có sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các NT, trong đó cao nhất là ở 70E; và thấp nhất là ở ĐC và 125E (P0,05). Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy hai NT 70E và 250E đều có lợi nhuận cao hơn so với ĐC. Từ kết quả thu được có thể kết luận rằng nên áp dụng NT 70E vào khẩu phần nuôi của gà thịt sẽ cải thiện được năng suất của gà và hiệu quả kinh tế cho nhà chăn nuôi.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...