Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 12 (2014) Trang: 148-153
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nhằm xác định tác động của việc bổ sung vitamin E và mỡ cá tra lên năng suất và chất lượng trứng của gà Hisex Brown từ 52-59 tuần tuổi, 150 gà đẻ được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT), các NT lần lượt là: đối chứng (ĐC) ăn khẩu phần cơ sở (KPCS); 125E gồm KPCS+125mg vitamin E/kg; 250E gồm KPCS+250mg vitamin E/kg; 250E1%MC: KPCS+250mg vitamin E/kg+1% mỡ cá tra, và 250E2%MC: KPCS+250mg vitamin E/kg+2% mỡ cá tra, mỗi NT được lặp lại 10 lần, mỗi lần là 3 gà. Kết quả phân tích cho thấy khối lượng (KL) cuối kì của gà giữa các NT khác biệt có ý nghĩa thống kê (P

Từ khóa: gà Hisex Brown, mỡ cá, vitamin E, năng suất sinh sản

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...