Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2015) Trang: 67-74
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết: www.hoichannuoi.vn

Thí nghiệm được tiến hành tại Trại gà Lê Thị Kim Oanh, ấp Mỹ Thuận (xã Thanh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), từ 24 tháng 9 đến 10 tháng 10 năm 2013 nhằm xác định lượng bột Yucca schidigera  (Yucca) thích hợp trong khẩu phần thức ăn (TA) đến khả năng sinh trưởng và thân thịt của gà thịt Cobb500. Ba trăm sáu mươi con gà ở 21 ngày tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức tương ứng với 4 khẩu phần bổ sung lần lượt là 0; 50; 125 và 250 mg bột yucca/kg thức ăn, thí nghiệm được lặp lại 3 lần với mỗi lần lặp lại là 30 gà. Kết quả phân tích cho thấy bổ sung 50 mg và 125 mg bột Yucca/kg thức ăn cải thiện được khối lượng cơ thể gà ở 35 ngày tuổi (P0,05). Tỉ lệ thân thịt của gà ở các (NT) có bổ sung bột yucca cao và tỉ lệ mỡ bụng thấp hơn so với ĐC nhưng không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Các khẩu phần có bổ sung bột yucca mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với không có bổ sung. Từ kết quả trên có thể đề nghị nên bổ sung 50 mg bột Yucca vào khẩu phần của gà thịt để cải thiện năng suất sinh trưởng của gà và lợi nhuận cho người chăn nuôi.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...