Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2015) Trang: 32-39
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành tại trại gà Hiệp Lợi III (Vĩnh Long) từ 24/3 đến 1/5/2015 nhằm tìm ra tỷ lệ bột gừng (BG) thích hợp bổ sung vào thức ăn (TA) giúp cải thiện khả năng sinh trưởng của gà thịt Cobb 500. Tám trăm con gà giống Cobb 500 (từ 8 ngày tuổi) được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) thể hiện qua 4 khẩu phần (KP) TA khác nhau: (i) Đối chứng (ĐC) chỉ ăn TA của khẩu phần cơ sở (KPCS + 0% BG); (ii) BG250 (KPCS+0,25% BG); (iii) BG500 (KPCS+0,5% BG) và (iv) BG750 (KPCS+0,75% BG). Thí nghiệm được lặp lại 4 lần (50 gà/lần). Kết quả cho thấy bổ sung BG vào KP TA của gà thịt Cobb500 giúp giảm được tỷ lệ nhiễm bệnh cầu trùng đồng thời hạn chế được tỷ lệ loại thải của đàn gà thí nghiệm so với ĐC. Gà ĐC có KL cơ thể thấp hơn có ý nghĩa so với gà ở BG250, BG500 và BG750 (P0,05), mặc dù các NT có bổ sung BG có tăng KL hằng ngày cao hơn so với ĐC. TTTA của gà giữa các NT khác biệt duy nhất chỉ ở tuần thứ 2 (P500 và thấp nhất là BG­250. Từ kết quả thí nghiệm, đề nghị nên bổ sung BG ở mức 0,5% trong KP TA để cải thiện năng suất tăng trưởng của gà thịt Cobb500.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...