Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
207 (2016) Trang: 23-29
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm tìm ra mức bổ sung bột nghệ thích hợp có tác động tốt nhất lên khả năng tăng trưởng và phát triển của gà thịt Cobb500, ba trăm sáu mươi con gà thịt Cobb500 ở ngày tuổi thứ 7 được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) thể hiện qua 4 khẩu phần ăn: (1) nghiệm thức đối chứng (ĐC) chỉ sử dụng thức ăn của khẩu phần cơ sở (KPCS) không có bổ sung bột nghệ (BN), (2) nghiệm thức BN1 gồm KPCS có bổ sung 1 g BN/kg TA, (3) nghiệm thức BN1,5 gồm KPCS có bổ sung 1,5 g BN/kg TA và (4) nghiệm thức BN2gồm KPCS có bổ sung 2 g BN/kg TA. Các NT được lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại là 30 gà. Thí nghiệm được thực hiện từ 22/72015 đến 31/8/2015. Kết quả ghi nhận về tình hình sức khỏe của gà cho thấy các NT có bổ sung BN cho tỷ lệ nhiễm CRD (5-7%) và cầu trùng (7-12%) là thấp hơn so với ĐC (16% và 24%). Kết quả cũng cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...