Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
209 (2016) Trang: 44-48
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

This study was conducted to evaluate the effect of phase-feeding on nitrogen excretion and carcass yield of Cobb500 broiler chickens by completely randomized design into 4 treatments: three different feeding phases 0-21, 22-35, 36-42 days was control treatment; treatment 1 was 0-21, 22-28, 29-42 days of feeding phases; treatment 2 with feeding phases 0-14, 15-35, 36-42 days and treatment 3 with feeding phases 0-14, 15-28, 29-42 days. Each treatment was replicated 4 times with 2 chicks at 1 day of age per replication. The diets contained 21.0, 19.5 and 18.0% crude protein (CP) which correlated to three different phases as starter, grower and finisher, respectively. The results showed that the different significance of nitrogen intake, nitrogen balance and nitrogen retention among treatments were found only at finisher period (P

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...