Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 11 (2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm tìm ra lượng bột hồi thích hợp để bổ sung vào khẩu phân ăn tác động lên sự sinh trưởng và phát triển của gà thịt Cobb 500 một cách hợp lý và tối ưu nhất.Thí nghiệm áp dụng trên 480 con gà Cobb 500 ở giai đoạn tám ngày tuổi và được bố trí một cách ngẫu nhiên với bốn nghiệm thức (NT) và ba lần lặp lại trong đó mỗi lần lặp lại là 40 con gà. Các NT lần lượt như sau NT đối chứng (ĐC) chỉ ăn thức ăn khẩu phần cơ sở (KPCS), NT BH250  gồm KPCS+0,25% bột hồi, NT BH500 gồm KPCS+0,50% bột hồi, và NT BH750 gồm KPCS+0,75% bột hồi. Thí nghiệm được tiến hành từ ngày 29/12/2014 đến 03/02/2015 tại trại gà Năm Tươi, thành phố Vĩnh Long. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi được bổ sung bột hồi vào khẩu phần ăn tất cả các gà đều đạt kết quả tốt hơn ĐC, cụ thể BH500 có tỉ lệ chết thấp nhất với 0,83%, trong khi đó tỉ lệ chết cao nhất ở ĐC với 2,5%. Tương tự, tỉ lệ mắc bệnh hô hấp mãn tính và tụ huyết trùng tăng dần qua các tuần tuổi cao nhất ở ĐC so với các NT có bổ sung bột hồi. Khối lượng ban đầu,  tăng trọng tuyệt đối và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm không khác nhau có ý nghĩa thống kê giũa các nghiệm thức (P>0,05). Tuy nhiên, tăng trọng tích lũy của gà ở tuần thứ 2 khác biệt có ý nghĩa thống kê (P500 (1150 g), ngược lại tiêu tốn thức ăn (TTTA) của gà cao nhất ở ĐC (74,81g/con/ngày) và thấp nhất ở BH500 (73,56g/con/ngày). Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy gà nuôi ở BH250 (121%), BH500 (109%) và BH750 (106%) cao hơn so với ĐC (100%). Từ kết quả trên có thể đề nghị bổ sung 0,25-0,50% bột hồi vào khẩu phần ăn của gà thịt Cobb 500 cho tăng trưởng cao nhất và hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...