Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
223 (2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

The aim of this study was to evaluate the laying performance and egg quality of Hisex Brown pullets given lemmon grass powder (LGP) supplementation. One hundred sixty Hisex Brown pullets at nineteen weeks of age were completely randomized allocation into four treatments with 10 replicates per treatment. The diet treatments were denoted as LGP0, LGP250, LGP500 and LGP750. Pullets on LGP0 were fed basal diet only as control, and others were fed the same basal diet supplemented with LGP at the level of 250, 500 and 750 mg kg-1 feed, respectively. Supplementation of LGP in the diets of pullets were slightly higher 1.82-3.24% of laying rate compared to control (P>0.05). There were no significant differences in proportion of yolk, albumen and shell among the dietary treatments (P>0.05). Similarly, no significant differences were observed between the groups with respect to egg weight, egg shape, yolk index and egg shell thickness (P>0.05). LGP250 significantly increased albumen index compared with the control

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...