Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
235 (2018) Trang: 38-42
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

The study was done to evaluate the effect of different levels of Momordica cochinchinensis Spreng pulp (MCP) on egg performance and egg quality of Isa Brown laying hens at 41–49 weeks of age. A total of 200 Isa Brown laying hens was randomly divided into 5 dietary treatments and 10 replications. The control was a basal diet without MCP supplement, and the others with 4 different levels of MCP at 3, 6, 9 and 12 g/kg feed. The results showed that no significant differences were found among treatments on egg performance, percentages of laying rate (P>0.05). The MCP supplementation in laying hens’ diets had lower total egg performance (2,165-2,362 eggs) and percentages of laying rate (85.91-93.73%) than control (2380 eggs and 94.44%) (P>0.05). Feed consumption and feed efficiency among treatments were not significant differences (P>0.05). The supplementation of MCP treatments improved significantly egg weight (64.16-66.39 g/egg) compared to control (63.63 g/egg) (PMomordica cochinchinensis pulp in hens’ diets increased egg weight, however those did not affect egg performance.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...