Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
247 (2019) Trang: 39-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

A study was done to evaluate the effect of different levels of tangerine peel powder (TPP) on the growth performance of broiler Cobb 500 chicks from 8-42 days olds. An experiment was randomly designed into 5 dietary treatments and 3 replicates. Each replicate consisted of 30 Cobb 500 broilers at 8 days old. The dietary treatments were as followed as Control: a basal diet only; BTB100: the basal diet plus 0,1 % TPP; BTB150: the basal diet plus 0,15% TPP; BTB200: the basal diet plus 0,2% TPP; and BTB250: the basal diet plus 0,25% TPP. The results showed that the infection rate of coccidiosis and culling rate were tended highly on control and BTB100 compared to BTB150, BTB200 and BTB250. There were statistically different among treatments on the live weight of birds at 2th, 4th, 5th and 6th weeks of age (P150 and BTB200 and lowest on control. No significant differences among treatments were found on daily weight gain, daily feed consumption, and feed consuption ratio (P>0.05). Supplemtation of different levels of tangerine peel powder improved highly 1-14% economical efficence, especially BTB150 given 14% higher than control. It is suggested that supplementation of 0.15% tangerine peel powder into the broiler diet should be used for the highest growth and best economic efficiency.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...