Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
233 (2018) Trang: 39-44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng các mức bổ sung bột Tiểu hồi (BTH) lên năng suất và chất lượng trứng gà Isa Brown đẻ giai đoạn 42-50 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 10 lần lặp lại với mỗi lần lặp lại là 1 ô chuồng với 4 gà mái đẻ. Các NT lần lượt là ĐC, BTH0.5, BTH1.0 và BTH1.5 tương ứng với 4 mức bổ sung BTH trong khẩu phần thức ăn cơ sở là 0; 0,5; 1,0 và 1,5%. Kết quả cho thấy khối lượng (KL) gà ở cuối kỳ thí nghiệm không có sự khác biệt giữa các NT (P>0,05), tỷ lệ đẻ qua các tuần tuổi ở các NT có bổ sung BTH có khuynh hướng tăng 1,5-5,39% so với ĐC (P>0,05). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về KL trứng và HQSDTA của gà giai đoạn 45-47 tuần tuổi, BTH0.5 có KL trứng cao nhất (65,43 g/trứng), HQSDTA thấp nhất (1,78 gTA/g trứng) và ngược lại BTH1.0 có KL trứng thấp nhất (62,42 g/trứng), HQSDTA cao nhất (1,88 g TA/g trứng) (P1.5 (7,89) so với ĐC (7,35) (P1.0 cho hiệu quả cao hơn đến 14% so với ĐC. Từ các kết quả trên đề nghị bổ sung bột tiểu hồi ở mức 1% trong khẩu phần của gà đẻ thương phẩm giúp cải thiện tỷ lệ đẻ ở gà và mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Từ khóa: Bột tiểu hồi, tỷ lệ đẻ, màu sắc lòng đỏ trứng, kinh tế

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...