Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 391-396
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành nhằm khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của chất béo lòng đỏ trứng gà của gà mái Isa Brown được bổ sung bột sả và quế ở các mức độ khác nhau. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức tương ứng 4 khẩu phần là khẩu phần cơ sở (DC), KPCS + 10g bột sả/kg thức ăn, KPCS + 10g bột sả + 150mg bột quế/kg thức ăn, KPCS + 10g bột sả + 250mg bột quế/kg thức ăn. 10 trứng gà mỗi nghiệm thức được thu thập sau 1, 5 và 9 tuần cho gà ăn, tỏng số là 120 trứng được tách lòng đỏ, phân tích béo, hàm lượng carotene và khả năng làm sạch gốc tự do DPPH. Sau 9 tuần bổ sung dược liệu, kết quả hàm lượng carotene trong lòng đỏ trứng tăng lên ở các nghiệm thức bổ sung dược liệu so với nghiệm thức đối chứng. Ngược lại, giá trị DPPH của các nghiệm thức có dược liệu là thấp hơn so với đối chứng nhưng khả năng kháng oxy hóa tăng cao ở các nghiệm thức bổ sung dược liệu, đặc biệt ở nghiệm thức KPCS + 10g bột sả + 150mg bột quế/kg thức ăn.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...