Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 91-95
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bột nghệ (TP) và beta-glucan (BGL) bổ sung trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng của gà thịt Cobb500. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại với mỗi lần lặp lại là 30 gà con ở 7 ngày tuổi. Các khẩu phần thí nghiệm gồm đối chứng (ĐC): gà được cho ăn chỉ duy nhất thức ăn cơ sở không có bổ sung (KPCS); các NT còn lại: các gà được cho ăn thức ăn gồm KPCS có bổ sung 0,1% bột nghệ kết hợp với 0,02; 0,05 và 0,1% beta-glucan được ký hiệu lần lượt là N0.1β0.02, N0.1β0.05 và N0.1β0.1. Ghi nhận về tình hình sức khoẻ của đàn gà thí nghiệm như cầu trùng, CRD,… cho thấy các NT có bổ sung có tỷ lệ nhiễm các bệnh thấp hơn so với ĐC. Khối lượng gà cuối kỳ (KL) và tăng trọng tuyệt đối (TTTD) giữa các NT khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...