Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
THÁNG 10 (2020) Trang: 48-52
Tạp chí: KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung vitamin E (VitE) trong khẩu phần lên năng suất sinh sản của gà Nòi lai. Tổng số 72 gà mái hậu bị 16 tuần tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT) tương ứng với khẩu phần là đối chứng (ĐC): khẩu phần cơ sở (KPCS), E125: KPCS có bổ sung 125mg VitE/kg TA và E250: KPCS bổ sung 250mg VitE/kg TA và được lặp lại 8 lần, 3 gà mái/lần lặp lại. Thí nghiệm được thực hiện trong 10 tuần từ ngày 5/9/2019 đến 14/11/2019. Kết quả phân tích cho thấy lô ĐC có tỷ lệ hao hụt là 25%, cao hơn so với các NT có bổ sung VitE (12,5-16,67%, P>0,05). Tuổi đẻ trứng đầu tiên của gà mái Nòi lai là 139-142 ngày và tuổi đẻ đạt 50% là 152-158 ngày tuổi. TTTA, TKLTĐ, TKLTK và HSCHTA của gà giai đoạn 16-20 tuần tuổi khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các NT (P>0,05). Tương tự, không tìm thấy sự khác biệt giữa các NT về tỷ lệ đẻ, NS trứng, KL trứng và TTTA của gà giai đoạn 20-26 tuần tuổi (P>0,05). HSCHTA giai đoạn 20-24 tuần tuổi cao nhất ở E125 (2,3) và thấp nhất ở E250 (2,15) (P

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...