Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
THÁNG 3 (2020) Trang:
Tạp chí: KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
Liên kết:

Thí nghiệm này đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả của việc bổ sung bột Sả và kết hợp các mức bổ sung bột Quế khác nhau đến năng suất và chất lượng trứng gà Isa Brown, thí nghiệm được thiết kế ngẫu nhiên với 4 khẩu phần và 10 lần lặp lại với 160 con gà. Các khẩu phần thí nghiệm như sau: ĐC là một khẩu phần cơ sở mà không cần bổ sung thảo dược; S10 bao gồm 10g bột Sả (BS) cho mỗi kg thức ăn; S10Q150 và S10Q250 bao gồm tổng cộng 10g bột Sả cộng với 150mg hoặc 250mg bột Quế (BQ) cho mỗi kg thức ăn. Thí nghiệm được thực hiện trong 9 tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy KL gà cuối kỳ ở ĐC và S10 giảm so với KL gà đầu kỳ trong khi đó S10Q150 và S10Q250 tăng. TLĐ của gà ở tuần 51 và 52 cao nhất ở S10Q150 (99,64 và 100%) và thấp nhất ở S10Q250 (84,29%) và ĐC (82,5%) (P0,05). Tỷ lệ vỏ và độ dày vỏ (DDV) giữa các NT có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...