Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
THÁNG 8 (2020) Trang:
Tạp chí: KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
Liên kết:

The effects of supplemental dietary of dried orange peel (DOP) powder on reproductive performance and egg quality traits of crossbred Noi pullets were evaluated, the trial was conducted on a total of 84 crossbred Noi pullets to randomly allocate to 4 dietary treatments in 7 replicates of 3 pulllets each. The formulated basal diet was supplemented with four levels of DOP (0, 0.5, 1.0 and 1.5 g/kg) namedly DC, C0.5, C1.0 and C1.5, respectively. Results showed that the age at point egg production of DC, C0.5, C1.0 and C1.5 was 144, 149, 150 and 154 days, respectively. The age of 50% egg production was earlier in C0.5 (157 days) than in C1.5 and DC (167 days) or C1.0 (181 days). Besides, hen-day egg production and egg yield in C0.5 (46.94% and 41.29 eggs/hen) had a higher tendency (P>0.05) than in DC (42.86% and 40.43 eggs/hen), C1.5 (38.44% and 37.86 eggs/hen) and C1.0 (34.69% and 23.14 eggs/hen). No significant differences were detected among treatments on egg quality parameters except for yolk color a* (P

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...