Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 12 (2020) Trang: 46-50
Tạp chí: KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của hai phương thức nuôi lên khả năng sinh trưởng của gà trống Nòi lai. Tổng số 354 gà trống Nòi lai ở 16 tuần tuổi được bố trí với hai nghiệm thức (NT) tương ứng với hai phương thức nuôi lồng cá thể (LCT) và nuôi nền, trong đó phương thức nuôi LCT được bố trí với mỗi một cá thể là một ô lồng và được lặp lại 30 lần và phương thức nuôi nền gồm 324 cá thể được nuôi với diện tích 8 con/m2 tương ứng với 8 lần lặp lại. Thí nghiệm được thực hiện trong 10 tuần từ tháng 05/2019 đến tháng 11/2019 tại ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả thí nghiệm cho thấy hai phương thức nuôi nền và LCT không ảnh hưởng đến KL gà trống Nòi lai giai đoạn 16-22 tuần tuổi (P>0,05), tuy nhiên ở giai đoạn 23-26 tuần tuổi KL gà ở LCT cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nuôi nền (P0,05). Phương thức nuôi nền, khối lượng cơ thể gà có sự tương quan dương có ý nghĩa thống kê với góc ngực (0,223), dài đùi (0,152), dài thân (0,137) và rộng đầu (0,131). Ngoài ra, sự tương quan dương còn tìm thấy giữa vòng cổ và vòng ngực (0,966); giữa dài thân và dài lườn (0,120) và giữa vòng ngực và sâu ngực (0,169).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...