Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
264 (2021) Trang: 65-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn uôi
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của phương thức nuôi lên năng suất sinh sản của gà mái Nòi lai. Thí nghiệm được thực hiện trên 61 gà mái Nòi lai và 26 gà trống Nòi lai bắt đầu ở 33 tuần tuổi và kết thúc ở 44 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 2 nghiệm thức (NT), nuôi lồng cá thể (LCT) mỗi lồng 1 mái và được lặp lại 21 lần, và nuôi nền gồm 40 gà mái với 5 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy KL, hao mòn cơ thể, tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ nở của gà mái không bị ảnh hưởng ở phương thức nuôi nền hay LCT (P>0,05). Tuy nhiên, nuôi LCT có tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của gà mái Nòi lai cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nuôi nền lần lượt ở giai đoạn 33-35, 38-44 và toàn kì 33-44 tuần tuổi (P

Từ khóa: Gà mái Nòi lai, lồng cá thể, nuôi nền, tỷ lệ đẻ, sản lượng trứng

 
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...