Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
269 (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung vitamin E kết hợp với vitamin C lên năng suất sinh sản giai đoạn 71-105 ngày tuổi ở chim cút Nhật Bản. Tổng 40 chim cút lúc 71 ngày tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 4 nghiệm thức (NT) với 10 lần lặp lại (một mái /lần lặp). Các NT gồm: đối chứng (ĐC) cho ăn khẩu phần cơ sở (KPCS) và ba nghiệm thức cho ăn KPCS có bổ sung lần lượt 75mg vitamin E + 75mg vitamin C/kgTA (E75C75), 100mg vitamin E + 100mg vitamin C/kgTA (E100C100), hoặc 125mg vitamin E + 125mg vitamin C (E125C125). Kết quả có sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa các NT về tổng năng suất trứng (NST) và khối lượng trứng (KLT) với mức thấp nhất ở ĐC (22,7 trứng và 11,1 g) và cao nhất ở E100C100 (28,3 trứng và 12,04g). Tiêu tốn thức ăn (TTTA) và hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) cũng khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT với mức cao nhất ở ĐC (24,82g/ngày và 2,20) và thấp nhất ở E125C125 (23,06g/ngày và 1,99). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P75C75 (0,09 và 83,36) so với ĐC (0,07 và 80,19), E125C125 (0,06 và 77,71) và E100C100 (0,06 và 76,78). Hiệu quả kinh tế tăng từ 52-67% lợi nhuận khi bổ sung vitamin.

Từ khóa: Vitamin E, vitamin C, tỷ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn, chỉ số lòng trắng đặc

 
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...