Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3(22) (2015) Trang: 38-46
Tạp chí: Tạp chí KHKT Thú y

Nghiên cứu phân lập vi khuẩn từ 163 mẫu bệnh phẩm dịch khớp gà có biểu hiện viêm khớp ở những đàn gà nuôi tại tỉnh Đồng Nai đã phát hiện được 78/163 (47,85%) mẫu bệnh phẩm có sự hiện hiện của vi khuẩn, trong đó vi khuẩn Staphylococcus aureus  phổ biến nhất (58,97%), kế đến làPseudomonas aeruginosa (29,49%), Streptococcus spp. (14,10 %) và Escherichia coli (16,67%). Kết quả kiểm tra kháng sinh đồ với 8 loại kháng sinh cho thấy các chủng vi khuẩn phân lập được đều nhạy cảm với kháng sinh norfloxacin và đề kháng với ampicillin.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...