Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
231 (2018) Trang: 69-76
Tạp chí: KHKT Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu điều trị bệnh E. coli trên vịt con 20 ngày tuổi được thực hiện với 2 thí nghiệm: điều trị dự phòng và điều trị. Trong mỗi thí nghiệm, bố trí 6 nghiệm thức: 4 nghiệm thức thí nghiệm và 2 nghiệm thức đối chứng (dương, âm). Mỗi vịt trong 4 nghiệm thức thí nghiệm của cả 2 thí nghiệm đều được cung cấp qua đường miệng fosfomycin 150 mg/lít nước uống, hoặc tổ hợp của fosfomycin phối hơp với Lactizym 250 mg/kgP trong thức ăn, và/hoặc than hoạt tính 8 g/lít nước uống, trong 5 ngày liên tục. Vịt ở thí nghiệm điều trị dự phòng, được cấp thuốc 24 giờ trước khi gây nhiễm vịt bằng vi khuẩn E. coli O78, với 1 liều LD50/con (tương đương với 107.6CFU). Vịt ở thí nghiệm điều trị, được cấp thuốc sau khi gây nhiễm vịt 24 giờ với cùng liều như ở thí nghiệm điều trị dư phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy fosfomycin có hiệu quả trong phòng và trị bệnh E. coli trên vịt. Hiệu quả cao nhất được ghi nhận ở những vịt được điều trị dự phòng bằng fosfomycin kết hợp với Lactizym.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...