Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
249 (special issue APE 2019) (2019) Trang: 131-136
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
Liên kết:

The in vivo effect of recombinant Bacillus subtilis expressed chicken interferon alpha (B. subtilis-ChIFNa) in prevention of infectious bursal disease (IBD) was investigated in 3 week old chicks. Each chicken was given a dose of 0.5x1010 spores of B. subtilis-ChIFNa with 1 or 5 supplies by eye drop or oral administration. Challenges with dose of 104 ELD50 of virulent infectious bursal disease (vIBDV) per experimented chicken through oral route were carried out after 2 or 6 hours of B. subtilis-ChIFNa administration. The results showed that B.subtilis-ChIFNa could be used as a potential preventive and therapeutic antiviral agent against IBD,  B.subtilis-IFNα administration to chickens by oral route at 6 hours before vIBDV infection gave the best effect in IBD prevention


Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...