Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2017) Trang: 12-18
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Một trăm năm mươi chủng vi khuẩn được phân lập trên môi trường Burk’s không N đều có khả năng tổng hợp NH4+. Tiến hành sàng lọc các chủng vi khuẩn có khả năng cố định đạm sinh học trên mô hình cây lúa cao sản trồng trong dung dịch khoáng (không sử dụng đạm) và trồng trong chậu đất ở nhà lưới, xác định được 3/6 chủng vi khuẩn có khả năng cung cấp 50 – 75% nhu cầu đạm sinh học cho sự phát triển của cây lúa trồng trong chậu. Sử dụng cặp mồi FGPS4-28bis và FGPS1509’-153, giải trình tự DNA đối với 4 chủng vi khuẩn triển vọng và so sánh với ngân hàng dữ liệu NCBI cho thấy cả 4 chủng này đều tương đồng di truyền 97-100% so với Burkholderia vietnamiensis hoặc Burkholderia kururiensis. Thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện để đánh giá khả năng cố định đạm của 2 dòng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 và Burkholderia vietnamiensis CT1 trên cây lúa cao sản (OM2517) trồng trên đất phù sa tại nông trường Sông Hậu – Cần Thơ vào vụ Hè Thu 2016. Kết quả cho thấy chủng vi khuẩn KG1 cung cấp đến 50% trong khi chủng CT1 chỉ cung cấp 25% đạm sinh học cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây lúa cao sản OM2517.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 29-34
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 76-81
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 92-99
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 93-103
Tải về
1 (2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...