Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN: 978-604-913-759-4 (2018) Trang: 749754
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học Toàn Quốc 2018
Liên kết:

Tuyển chọn 12 chủng vi khuẩn có khả năng cố định đạm từ 34 chủng vi khuẩn được phân lập từ đất vùng rễ lúa ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang dựa trên khả năng tổng hợp NH4+, dấu hiệu biểu hiện của gen nifH và hiệu quả trên cây lúa OM6976 trồng trong chậu. Đã chọn lọc và nhận diện được dòng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 có khả năng cố định đạm cao nhất. Thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện để đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh cố định đạm được sản xuất từ dòng vi khuẩn B. vietnamiensis KG1 (đã tồn trữ 6 tháng) trên giống lúa cao sản OM6976 trồng ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trong vụ Hè Thu 2017. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên và các nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy chế phẩm vi sinh cố định đạm chứa B. vietnamiensis KG1 có khả năng cung cấp đạm sinh học tương đương 97,8 kg urea/ha (50%) dựa trên sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa OM6976 trồng ngoài đồng.

Từ khóa: Burkholderia vietnamiensis KG1, chế phẩm vi sinh cố định đạm, đất vùng rễ lúa, gen nifH, huyện Hòn Đất, vi khuẩn cố định đạm

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 29-34
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 76-81
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 92-99
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 93-103
Tải về
1 (2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...