Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2(1) (2018) Trang: 529-534
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp
Liên kết:

Hai chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 và Burkholderia vietnamiensis CT1 (phân lập, nhận diện và chọn lọc từ đất vùng rễ lúa ở Kiên Giang và Cần Thơ) được chủng cho hạt lúa giống gieo sạ ở nông trường Sông Hậu từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2016 với mục tiêu thay thế được một phần phân urê bón cho cây lúa. Thí nghiệm ngoài đồng ruộng được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm các nghiệm thức đối chứng (ĐC1 - NT0 và ĐC2 - NT100), các nghiệm thức chủng vi khuẩn riêng lẻ và không bổ sung phân đạm hóa học (phân urê), các nghiệm thức chủng vi khuẩn riêng lẻ có bổ sung 50% và 75% phân urê. Kết quả của nghiệm thức sử dụng chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 có bổ sung 50% và 75% phân urê cho năng suất tương đương 6,88 tấn/ha so với ĐC2 (khác biệt không có ý nghĩa ở mức 1%), nghiệm thức sử dụng chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 có bổ sung 75% phân urê cho năng suất khác biệt không có ý nghĩa so với ĐC 2. Như vậy, chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 thay thế được 50% (tương đương và Burkholderia vietnamiensis CT1 thay thế được 25% phân urê khi chủng cho hạt lúa gieo sạ ngoài đồng ruộng.

Từ khóa: Burkholderia vietnamiensis, đất vùng rễ, lúa, đạm hóa học

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 29-34
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 76-81
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 92-99
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 93-103
Tải về
1 (2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...