Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 21a(2012) Trang: 190-197
Tải về
Số tạp chí 32(2014) Trang: 7-18
Tải về
Số tạp chí 38(2015) Trang: 75-82
Tải về
Số tạp chí 1(2013) Trang: 129
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
Số tạp chí 1(2012) Trang: 81
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...