Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment

This study was conducted from March to September 2019 to evaluate the quality of sediment in Bung Binh Thien through the indicators of organic matter, total nitrogen, and total phosphorus by collecting the sediment samples in the outside, inlet, middle, and end areas of the reservoir in the dry and rainy seasons. The findings revealed that the quality of sediment in the area of ​​Bung Binh Thien was spatially and temporally fluctuated. In the dry season, the content of organic matter, total nitrogen, total phosphorus fluctuated respectively from 1.04 to 5.35%; 0.06-0.35% and 0.036-0.076% which were higher than those in the rainy season with the corresponding values were 1.51-4.65%; 0.10-0.28% and 0.042-0.072%, respectively. The nutrients in the sediment inside the reservoir was relatively higher than those in the outside area. There was a strong correlation between total nitrogen, total phosphorus and organic matter in the study area. This partially reflected the impact of living activities and production of the surrounding community on environmental quality in the area of Bung Binh Thien.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...