Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 75-86
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học: Gieo trồng đa dạng = Thu hoạch an toàn đồng bằng sông Cửu Long (2015-2018)
Liên kết:

Giống lúa HNOE1 (Hồng ngọc Óc Eo) có nguồn gốc được chọn lọc từ tổ hợp lai (Jasmine 85/Tàu Binh đỏ)//(OM4926/HĐ4) do nông dân Danh Văn Dưỡng thực hiện lai và được đưa vào chọn lọc từ thế hệ F2 – F10 tại Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Giống đã được đăng ký khảo nghiệm Quốc gia qua 3 mùa vụ Hè Thu 2015, Đông Xuân 2015-2016, và Hè Thu 2016 ở các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam bộ. Kết quả khảo nghiệm Quốc gia cho thấy, giống lúa HNOE1 có thời gian sinh trưởng dao động 100-105 ngày, có dạng hình đẹp chiều cao cây 105-115cm, phẩm chất gạo tốt, chiều dài hạt gạo dài (7,24mm), hình dạng hạt thon dài (tỷ lệ dài/rộng 3,3), gạo lức đỏ đẹp, thon dài, không bạc bụng, tỷ lệ gạo nguyên đạt khá (52,5%., có tính kháng bệnh đạo ôn khá (cấp 3), hơi nhiễm rầy nâu (cấp 6,33), năng suất khá, ổn định và có triển vọng để phát triển vùng lúa đa75c sản ở tỉnh An Giang. 

Từ khóa: Giống HNOE1, Khảo nghiệm, An Giang

Các bài báo khác
(2018) Trang: 63-74
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học: Gieo trồng đa dạng = Thu hoạch an toàn đồng bằng sông Cửu Long (2015-2018)
ISBN: 978-604-919-661-4 (2016) Trang: 316-325
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học: Thành tựu 20 năm nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...