Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 123 (2015) Trang: 25-28
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Giáo dục cho học sinh (HS) ý thức về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là một nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa chiến lược trong nhà trường phổ thông hiện nay. Có nhiều phương pháp để đưa nội dung biển, đảo vào bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông, trong đó, việc sử dụng tư liệu gốc để giáo dục chủ quyền biển, đảo cho HS là một trong những phương pháp hay và mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời nó góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học lịch sử (DHLS) ở trường trung học phổ thông (THPT). Trong bài viết này chúng tôi xin được trình bày vấn đề  sử dụng tư liệu gốc để giáo dục chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho HS trong dạy học Lịch sử Việt Nam (LSVN) lớp 10 ở trường THPT. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc và khơi dậy trong các em ý thức đóng góp sức mình vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền dân tộc, trong đó có chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 18-23
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-26
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 201-208
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 38-43
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 90-96
Tải về
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Lịch sử (2017) Trang: 512-521
Tạp chí: Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa
(2015) Trang: 226-231
Tạp chí: Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian: ngày 19/12/2015
Quyển 5 (01) (2015) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang
(2015) Trang: 560-566
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...