Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 120 (2015) Trang: 73-76
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 8 - Khóa XI của Đảng và những định hướng đổi mới công tác tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên sắp tới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến một vấn đề cụ thể có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, đó là hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP) đối với sinh viên (SV) ngành Sư phạm Lịch sử (SPLS) thuộc Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Lịch sử của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học của nước ta trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 18-23
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-26
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 201-208
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 38-43
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 90-96
Tải về
UNIVERSITY OF EDUCATION (2021) Trang: 97-106
Tạp chí: PROCEEDUNGS OF 1ST HANOI FORUM ON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Lịch sử (2017) Trang: 512-521
Tạp chí: Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa
(2015) Trang: 226-231
Tạp chí: Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian: ngày 19/12/2015
Quyển 5 (01) (2015) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang
(2015) Trang: 560-566
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...