Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
153 (2017) Trang: 58-60
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Liên kết:

Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông, mạng lưới Internet phát triển rộng khắp đã trở thành một công cụ hỗ trợ tối đa cho việc nghiên cứu và học tập. Nhưng để vận dụng như thế nào vào giảng dạy, giúp HS khai thác các nguồn thông tin từ Internet trong quá trình học tập thì đó là một câu hỏi. Và làm thế nào để kết hợp công nghệ thông tin với việc tạo ra hứng thú học tập Lịch sử và nhất là đối với Lịch sử Việt Nam lại càng là vấn đề đáng phải suy nghĩ. Chính vì thế, việc sử dụng WebQuest vào dạy học Lịch sử ở trường THPT là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển năng lực tự học của HS, đáp ứng yêu cầu đổi mới yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 18-23
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-26
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 201-208
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 38-43
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 90-96
Tải về
UNIVERSITY OF EDUCATION (2021) Trang: 97-106
Tạp chí: PROCEEDUNGS OF 1ST HANOI FORUM ON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Lịch sử (2017) Trang: 512-521
Tạp chí: Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa
(2015) Trang: 226-231
Tạp chí: Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian: ngày 19/12/2015
Quyển 5 (01) (2015) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang
(2015) Trang: 560-566
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...