Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Chuyên đê (2014) Trang: 103-114
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của các liều lượng kali và bã bùn mía đến sự sinh trưởng, năng suất, độ Brix và hấp thu kali của cây mía đường trồng trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm thừa số 2 nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện tại Cù Lao Dung ? Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang, với 4 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm là 79,2 m2. Trong đó, nhân tố A là các liều lượng kali (100, 150 và 200kg K2O ha-1), nhân tố B là bã bùn mía gồm (0 và 10 tấn ha-1). Kết quả thí nghiệm cho thấy ở lượng bón 200 kg K2O ha-1 lúc thu hoạch, hàm lượng kali trong thân mía ơ? Cù Lao Dung (1,21%) cao hơn so với Long Mỹ (0,85%). Tuy nhiên, hàm lượng này trong lá tương đương nhau, với 1,11% và 1,10%, theo thứ tự của hai điểm nghiên cứu trên. Năng suất mía ở Cù Lao Dung khi bón 200 kg K2O ha-1 (156 tấn ha-1) cao hơn so với Long Mỹ (143 tấn ha-1) và do đó lượng kali lấy đi của mía tại Cù Lao Dung (532 kg K2O ha-1) thì cao hơn rất nhiều so với Long Mỹ (367 kg K2O ha-1). Tăng lượng bón kali làm tăng độ Brix và độ Brix mía đạt cao nhất vào giai đoạn thu hoạch (18%) ở cả hai địa điểm. Bón kali với lượng 200 kg K2O ha-1 làm tăng chiều cao, đường kính, và năng suất mía ở Long Mỹ - Hậu Giang, nhưng các liều lượng kali chưa làm tăng sinh trưởng và năng suất mía ở Cù Lao Dung ? Sóc Trăng. Bo?n bã bùn mía làm tăng chiều cao, năng suất mía và hấp thu kali trên hai địa điểm.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...