Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-68
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Designing, fabricating and validating of post larvea shrimp counter using optical sensor

Từ khóa:

Thiết bị đếm tôm giống, cảm biến quang

Keywords:

Post larvaeshrimp counter, optical sensor

ABSTRACT

Currently, the shrimp aquaculture in our country has been growing very fast, statistics show that each year tens of billions of post larvae shrimp are supplied to farmers. However, post larvae counting process at suppliers is usually done manually, it takes time and the accuracy of counting result is not high. Therefore, the objective of this research is to develop the first prototype to help the post larvae shrimp counting process, making it faster and more accurate. The device counts based on an optical sensor. Initial results showed that the shrimp counter yields 6000 units/hour and accuracy approximately 95%.

TóM TắT

Hiê?n nay, nga?nh nuôi tôm ở nước ta nga?y ca?ng pha?t triê?n, theo đo? hằng năm viê?c mua ba?n tôm giống đạt số lượng hàng chục tỷ con.  Tuy nhiên, viê?c kiểm đê?m tôm giô?ng ta?i ca?c cơ sơ? đươ?c thư?c hiê?n bă?ng phương pha?p thu? công, tô?n nhiê?u thơ?i gian va? đô? chi?nh xa?c không cao. Vi? vâ?y, mu?c tiêu cu?a đê? ta?i la? nghiên cư?u chê? ta?o và thư? nghiê?m một thiết bị đê?m tôm giô?ng đê? giu?p cho viê?c mua ba?n, giao di?ch tôm giô?ng đươ?c nhanh cho?ng va? chi?nh xa?c hơn. Ma?y dư?a trên phương pha?p đê?m quang ho?c, cu? thê? la? du?ng ca?m biê?n quang đê? đê?m tôm. Kê?t quả nghiên cứu bước đầu cho thấy thiết bị đê?m tôm đạt năng suâ?t 6000 con/giơ? va? đô? chi?nh xa?c khoa?ng 95%.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 26-35
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 75-82
Tải về
(2016) Trang: 779-784
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016
(2015) Trang: 22
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VEEC, March 16-47, DaNang University of Science and Technology
(2015) Trang: 880-888
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VCCA2015, 28-29 tháng 11 năm 2015, Đại học Thái Nguyên
3VN (2014) Trang: Day 1_Intelligent everything
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Intel Asia Innovation Summit
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 358-363
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 342-350
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 330-336
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ & (VCM-2014)
(2014) Trang: 38
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VEEC March 25-26, Ho Chi Minh University of Technology
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VIETNAM ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
1 (2013) Trang: 56
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2013
1 (2013) Trang: 205
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
22 (2012) Trang: 923
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Mech 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: The 4th IFAC Symposium on System, Structure and Control, Sept. 15-17, Ancona, Italy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...