Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 260-269
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứuphân tích và so sánh các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua sắm tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên khảo sát ý kiến của 472 người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng các phương pháp như: thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích biệt số. Kết quả sau khi phân tích nhân tố, mỗi loại hình cửa hàng tiện lợi và siêu thị đều có 12 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ, trong đó, có 8 nhóm tương đối có thành phần giống nhau là: chất lượng sản phẩm, đa dạng hàng hóa, vị trí, năng lực phục vụ của nhân viên, không gian mua sắm, an toàn, thời gian, hình thức thanh toán. Qua kết quả phân tích biệt số thì có 18 nhân tố tạo nên sự khác biệt ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ và được rút gọn lại thành các nhóm chính như sau: chất lượng sản phẩm, vị trí cửa hàng/siêu thị, năng lực phục vụ của nhân viên, hình thức thanh toán đa dạng, thời gian, tình trạng hôn nhân, tuổi và thu nhập.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 138-147
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 186-195
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 231-241
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-37
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 312-323
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 85-96
Tải về
5 (2020) Trang: 3-8
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
(2017) Trang: 251-259
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thang 12 nam 2015 (2015) Trang: 363
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi
1 (2013) Trang: 100
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies - CAS
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...