Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Liên kết:

Sản xuất khí sinh học (biogas) không chỉ cung cấp năng lượng  cho cuộc sống của người dân, bã thải và nước thải đầu ra của hầm ủ/túi ủ biogas còn là loại phân hữu cơ giàu dinh dưỡng, giúp nâng cao năng suất, chất lượng rau quả và cải tạo đất, kiểm soát sâu bệnh (Nguyễn Quang Khải, 2002). Theo nghiên cứu của Nguyễn Võ Châu Ngân & Klaus Fricke (2012); Phạm Thị Phương Thúy & Dương Minh Viễn (2008) và Võ Thị Gương & et al. (2013) cho thấy phân hữu cơ được sử dụng nhằm cải thiện tính chất đất và cung cấp dưỡng chất cho cây trồng, bón phân hữu cơ giúp tăng lượng chất hữu cơ có ý nghĩa trong đất, là sản phẩm hiệu quả trong phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm ô nhiễm môi trường. Rau muống (Ipomoea aquatica Forsk) là cây rau quen thuộc trong bữa ăn của mọi gia đình Việt Nam. Theo Tạ Thu Cúc (2007) rau muống là loại cây dễ trồng, giàu giá trị inh dưỡng nhất là chất sắt và rau thích hợp phát triển trên nhiều loại đất. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng bã thải và nước thải đầu ra của túi ủ biogas với nguyên liệu nạp là rơm phối trộn với phân heo để trồng rau muống đã được thực hiện nhằm đánh giá năng suất cây rau muống từ việc sử dụng các nguồn bã thải này, hiệu quả phân bón của các loại bã thải túi ủ biogas so sánh với phân hóa học và đánh giá khả năng cải tạo đất sau khi sử dụng nguồn phân hữu cơ này. 

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 213-221
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 31-38
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 41-46
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 51-62
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 92-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 99-105
Tải về
01 (2018) Trang: 707 - 712
Tạp chí: Proceeding on The 1st International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 24 - 34
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 94 - 103
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 106 - 116
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 161 - 171
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 172 - 180
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2018) Trang: 256 - 268
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị "Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018"
14(3) (2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
01 (2015) Trang: 43 - 50
Tạp chí: Proceeding of 8th Asian Crop Sciences Association Conference
2(6) (2017) Trang: 69 - 76
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
2(6) (2017) Trang: 46 - 51
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
14(6) (2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
01 (2013) Trang: 121 - 139
Tạp chí: International Symposium on Anthropological Study of Food Security 
01 (2015) Trang: 273-276
Tạp chí: International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management
01 (2014) Trang:
Tạp chí: International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
01 (2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số 1 (2012) Trang: 22-27
Tạp chí: The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012)
Số 1 (2011) Trang: 12-18
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Vol 1, số 1 (2012) Trang: 8-19
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...