Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 11-19
Tải về

Abstract

In southern Vietnam, mangosteen (Garcinia mangostana L.) is an important fruit and has high economic. The incidences of gamboges disorder (GD) and translucent flesh disorder (TFD) are both major problems, which has markedly reduced quality of mangosteen fruit.  These studies were conducted to determine the effect of soil moisture and applied chemicals (CaCl2 and H3BO3) on the incidence of translucent flesh disorder and gamboge disorder in mangosteen. Three experiments were carried out at Cho Lach district ? Ben Tre province.  The results showed that: (1) Soil moisture had effect on the incidences of GD and TFD; (2) Spraying with CaCl2 at 2,000 ppm combined with H3BO3 200 ppm reduced on the GD, but no effect on the TFD; and (3) transparent plastic cover (no irrigation) combined with CaCl2 2% spraying before harvest (four times, at ten - day intervals) had prevented on the incidences of GD and TFD.

Keywords: mangosteen, gamboges disorder, translucent flesh disorder

Title: The incidences of gamboges disorder, translucent flesh disorder and overcoming methods in mangosteens (Garcinia mangostana L)

Tóm tắt

ở miền Nam Việt nam, măng cụt là loại cây ăn trái quan trọng và có giá trị kinh tế cao.  Hiện tượng xì mủ và múi trong là 2 nguyên nhân chính làm giảm phẩm chất trái. Thí nghiệm được thực hiện để xác định ảnh hưởng của ẩm độ đất và hóa chất (CaCl2 và H3BO3) đến hiện tượng xì mủ và múi trong trên trái măng cụt (Garcinia mangostana L.).  Ba thí nghiệm được thực hiện tại huyện Chợ Lách - tỉnh Bến Tre, kết quả cho thấy: (1) ẩm độ đất có ảnh hưởng đến hiện tượng xì mủ và múi trong, (2) phun CaCl2 2.000 ppm kết hợp với H3BO3 200 ppm 4 lần trước khi thu hoạch làm giảm hiện tượng xì mủ nhưng không ảnh hưởng đến hiện tượng múi trong, và (3) che bạt không tưới nước kết hợp với phun CaCl2 2% trước khi thu hoạch hạn chế được hiện tượng xì mủ và múi trong.

Từ khóa: măng cụt, xì mủ, múi trong 

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 244-253
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 58-68
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 61-68
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
(2008) Trang:
Tạp chí: Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông – Lâm – Ngư – Toàn quốc lần II
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...