Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tháng 12-2015 (2015) Trang: 126-131
Tạp chí: Kỹ yếu hội thảo phát triển chăn nuôi bền vững
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khào sát sự hiện diện của E. coli sinh beta-lactamase phổ rộng (E. coli sinh ESBL) từ 120  mẫu phân của gà khỏe ở tỉnh Sóc Trăng bằng phương pháp đĩa kết hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 45,83% gà khỏe có sự hiện diện của E. coli sinh ESBL; tỷ lệ E. coli sinh ESBL trên gà thịt (61,67%) cao hơn trên gà đẻ (30%). Một trăm bốn mươi chín chủng E. coli sinh ESBL được kiểm tra tính nhạy cảm với 13 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Các chủng vi khuẩn đề kháng cao với các kháng sinh nhóm beta-lactam: ampicillin (100%), cefaclor (96,6%) và  cefuroxime (92,6%). Ngoài ra, các chủng E. coli sinh ESBL đề kháng từ 3-11 loại kháng sinh với 43 kiểu hình đa kháng. Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn vẫn còn nhạy cảm với kháng sinh amikacin  (100%), fosfomycin (89,9%) và doxyciline (82,6%). Ba mươi chủng E. coli sinh ESBL đa kháng được xác định genes CTX-M, TEM, SHV mã hóa beta-lactamase phổ rộng bằng phương pháp PCR. Kết quả cho thấy gene CTX-M và TEM được phát hiện nhiều ở các chủng kiểm tra (lần lượt là 100% và 96,7%). Gene SHV được phát hiện là 3,3%.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...