Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 386-392
Tạp chí: Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu  là để  khảo sát kiểu hình và kiểu gen đề kháng của E. coli sinh beta-lactamase phổ rộng (E. coli sinh ESBL) phân lập từ gà có triệu chứng tiêu chảy ở tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 64% (64/100) mẫu nhiễm E. coli  sinh ESBL và tỷ  lệ  E. coli  sinh ESBL trên gà thịt (83,64%) cao hơn trên gà đẻ  (40%). Hai trăm bốn mươi ba (243) vi khuẩn  E. coli  sinh ESBL được kiểm tra tính nhạy cảm với 13 loại kháng sinh. Kết quả nghiên  cứu  cho  thấy  các  vi  khuẩn  này  đề  kháng  cao  đối  với  các  kháng  sinh ampicillin (100%), cefaclor (97,5%), cefuroxime (96,7%), ofloxacin (92,2%), streptomycin (88,9%) và các vi khuẩn này kháng từ  2-12 loại kháng sinh. Tuy nhiên,  các  vi  khuẩn  này  nhạy  cảm  cao  với  kháng  sinh  amikacin  (93%)  và fosfomycin (92,6%). Bốn mươi (40) vi khuẩn E. coli sinh ESBL đa kháng được chọn để xác định gene bla TEM, bla SHV, bla CTX-M bằng phương pháp PCR với những cặp mồi đặc  hiệu. Kết quả  cho thấy tỷ  lệ  gen bla CTX-M, bla TEM và bla SHV được phát hiện nhiều  ở  các chủng vi khuẩn kiểm tra, lần lượt là 97,5%, 87,5% và 77,5%.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...