Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4(04) (2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Liên kết:

Tóm tắt

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm an toàn ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhưng lại ít được nghiên cứu. Bài viết này sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để ước lượng mức giá sẵn lòng trả cho gạo hữu cơ của người dân ở thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu dựa trên 350 phiếu khảo sát ý kiến của người dân ở trung tâm thành phố Cần Thơ cho thấy mức giá (Bid), số lượng thành viên, số lượng gạo tiêu dùng hàng tháng của hộ gia đình có ảnh hưởng làm giảm mức giá sẵn lòng trả cho gạo hữu cơ. Trong khi đó, thu nhập bình quân hàng tháng, số tiền mua gạo hàng tháng, trình độ học vấn của chủ hộ có ảnh hưởng làm tăng mức sẵn lòng trả. Mức giá sẵn lòng trả cho gạo hữu cơ được ước lượng trong khoảng từ 27.000 đến 54.000 đồng/kilogram.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...