Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
144 (2018) Trang: 8-19
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
Liên kết:

Thông tin lợi nhuận (TTLN) công bố có quan hệ chặt chẽ với giá cổ phiếu của các công ty niêm yết ở thị trường các nước phát triển. Trong khi đó, còn ít các nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng này tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Mục tiêu của bài viết này là phân tích mối quan hệ giữa thông tin công bố và lợi nhuận bất thường của cổ phiếu dựa vào số liệu thu thập từ báo cáo tài chính (BCTC) của 160 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2010–2015. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện với cửa sổ trước và sau 20 ngày công bố thông, kết quả nghiên cứu cho thấy, TTLN có ảnh hưởng đến sự biến động giá cổ phiếu, đặc biệt là ngày thứ tư sau công bố thông tin. Điều này hàm ý rằng, việc theo dõi thông tin về lợi nhuận giúp nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá cổ phiếu. Kết quả còn chỉ ra sự khác biệt về lợi nhuận bất thường giữa các ngành mặc dù sự khác biệt này khá nhỏ. Vì vậy, để thu hút thị trường đối với cổ phiếu của mình, các công ty niêm yết cần đảm bảo tính minh bạch thông tin thông qua việc ban hành BCTC theo chuẩn quốc tế để thông tin công bố có giá trị.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...