Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong: Võ Quang Trọng, Ying Zhu, Trương Quốc Bình, ... (2013) Trang: 94-105
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Bảo tàng và Di sản Văn hoá trong Bối cảnh Biến đổi Khí hậu
Liên kết:

Lưu vực sông Mekong là một trong các địa danh nổi tiếng trên thế giới với đặc thù phong phú về nguồn tài nguyên thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và đa dạng văn hoá - lịch sử. Khu vực Mekong là nơi cư trú của hơn 60 triệu người, với 95 dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Có nhiều di sản vật thể và phi vật thể thế giới, nhiều dấu tích địa điểm khảo cổ học và bảo tàng đang tồn tại ở lưu vực. Hiện nay và tương lai, lưu vực sông Mekong đang đối mặt với nhiều thử thách do các nguy cơ từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến di sản văn hoá và cơ sở bảo tàng. Hiện tượng tăng nhiệt độ, mưa bất thường, lũ lụt, hạn hán, bão nhiệt đới và nước biển dâng gây tổn thương cho các di sản và bảo tàng quý báu khiến các giá trị này sẽ bị huỷ hoại nhanh hơn sự xuống cấp do thời gian. Các tác động này sẽ dẫn theo sự hạn chế tiếp cận của công chúng cũng như ảnh hưởng đến chất lượng và tài nguyên du lịch. Điều cần thiết và cấp bách là thực hiện một đánh giá tác động chi tiết các rủi ro tiềm năng do biến đổi khí hậu gây ra, tạo ra các hệ luỵ trực tiếp và gián tiếp lên ngành bảo tàng của ngành cũng như các hoạt động liên quan khác. Từ đó, đề xuất việc xây dựng một kế hoạch hành động phù hợp nhằm thich ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.

 Từ khoá: Lưu vực Mekong; di sản văn hoá; bảo tàng; biến đổi khí hậu; tác động

Các bài báo khác
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 106-112
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 145-152
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 150-158
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 221-230
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 49-57
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 70-79
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 86-92
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
62 (2020) Trang: 22-27
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
62 (2020) Trang: 56-61
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
7 (2019) Trang: 13-15
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2019) Trang: 56-66
Tạp chí: Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change : A Challenge to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies, Quezon City, Metro Manila Philippines,
61 (2019) Trang: 14-22
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
PHAM THI DIEU MY & NGUYEN QUY HANH (2018) Trang: 171-187
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: HYDROPOWER IMPACTS FROM ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GENDER PERSPECTIVES – EVIDENCE FROM THE CENTRAL AND CENTRAL HIGHLANDS, VIETNAM
Vol 60 No 3 (2018) (2018) Trang: 74-80
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
(2016) Trang: 56-65
Tạp chí: UP-SURP International Conference on “Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change: A Challenges to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies”, Quezon City, Metro Manila, Philippines
Special Issues 2015 (2015) Trang: 50-56
Tạp chí: Journal of Fisheries Science and Technology
(2013) Trang: 114-121
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa vì sự Phát triển Bền vững Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Cà Mau, 12/4/2013
In: K. Yamamoto, H. Furumai, H. Katayama, C. Chiemchaisri, U. Puetpaoboon, C. Visvanathan and H. Satof (2014) Trang: 137-142
Tạp chí: Southeast Asian Water Environment
(2014) Trang: 75-91
Tạp chí: International Conference on Development and Cooperation of the Mekong Region, Seoul, Korea, December 4-5, 2014
1 (2013) Trang: 9
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Vietnam Journal of Public Health
(2011) Trang:
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: The 8th UNU&GIST Joint Programme Symposium "Environmental Issues of the Mekong River"
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...